Chi phí điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Bình

Thứ năm, 31/01/2013 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 25/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Bình về chi phí điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp nhà thầu tư vấn đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp phải điều chỉnh lại dự án đầu tư xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầu tư vấn thì chi phí điều chỉnh dự án được xác định bằng dự toán chi phí trên cơ sở nội dung công việc thực hiện để các bên xem xét thương thảo, bổ sung hợp đồng tư vấn, làm căn cứ cho việc thanh toán hợp đồng theo quy định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 25/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 25BXD-KTXD 30-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)