Hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội điều chỉnh giá hợp đồng

Thứ năm, 31/01/2013 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 24/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội điều chỉnh giá hợp đồng.

Hợp đồng số 16/HĐ-TNHN/BQL (nêu tại văn bản số 33/TNHN) ký ngày 04/4/2011 giữa Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội và Công ty cổ phần xây lắp giao thông công trình để thi công gói thầu Xây lắp và hoàn trả đường bê tông Asphalt thuộc dự án Cải tạo thoát nước khu vực ngã năm Bà triệu, khu vực Sài đồng – Vũ Xuân Thiều và Phố vọng, Hà Nội là hợp đồng điều chỉnh giá.

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội thì tại thời điểm đấu thầu, chưa có văn bản hướng dẫn điều chỉnh tiền lương trong dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, căn cứ hồ sơ trúng thầu và kết quả đàm phán hợp đồng, hai bên đã ký hợp đồng nêu trên với mức lương tối thiểu là 980.000 đồng/tháng.

Căn cứ quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và nội dung của hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo bổ sung giá trị hợp đồng do thay đổi chế độ tiền lương tương ứng theo từng thời kỳ (theo quy định của hợp đồng số 16/HĐ-TNHN/BQL) là phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 24/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 24BXD-KTXD 29-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)