Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và tổng mức đầu tư của dự án của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần Licogi 14 – Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

Thứ năm, 31/01/2013 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-KTXD gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần Licogi 14 – Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và tổng mức đầu tư của dự án như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 và văn bản số 126/BXD-KTXD ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp giá hợp đồng được ký kết theo hình thức đơn giá cố định nhưng trong hợp đồng có điều khoản được điều chỉnh giá như trong mục 2 công văn số 22/KT-KT ngày 24/01/2013 của Công ty cổ phần Licogi 14 thì các bên được điều chỉnh giá hợp đồng đối với các trường hợp: Giá nhiên liệu, vật tư do nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng sau khi được sự đồng ý của người quyết định đầu tư.

Trường hợp tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài không phải do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu được bồi thường thiệt hại (điều chỉnh giá hợp đồng: vật liệu, nhân công, máy thi công) cho những khối lượng thực hiện kể từ ngày tiến độ hợp đồng bị kéo dài.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 23/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 23BXD-KTXD 29-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)