Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với Ban quản lý dự án công trình giao thông – Sở Giao thông Vận tải Nghệ An

Thứ năm, 31/01/2013 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án công trình giao thông – Sở Giao thông Vận tải Nghệ An về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì các đại lượng Lo, Eo, Mo... là các chỉ số giá hoặc giá gốc tương ứng với mỗi loại chi phí được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu. Tuy nhiên, việc xác định các đại lượng này có thể tùy thuộc vào điều kiện cụ thể từng gói thầu (hợp đồng) để các bên thương thảo và thống nhất xác định cho phù hợp.

Trường hợp nêu tại công văn số 61/QLDA-DA3, do thời điểm đấu thầu (28 ngày trước ngày mở thầu – Quý I/2011) Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Nghệ An các bên thống nhất chưa có công bố giá vật liệu xây dựng quý I/2011, dự toán giá gói thầu xác định theo công bố giá quý IV/2010, các nhà thầu bỏ giá theo công bố giá của quý IV/2010, vì vậy các bên thống nhất và ký phụ lục hợp đồng xác định chỉ số giá gốc là thời điểm quý IV/2010 để làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng như nêu tại công văn số 61/QLDA-DA3 là có thể chấp nhận được.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 22/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 22BXD-KTXD 29-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)