Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (giai đoạn I)

Thứ tư, 30/01/2013 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 144/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (giai đoạn I).

1. Việc xử lý chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng (áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình…) theo các giai đoạn thực hiện thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình được Bộ xây dựng hướng dẫn tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước xác định bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng dự toán hoặc dự toán công trình được duyệt hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tương ứng với quy định tại các văn bản nêu trên).

Đối với Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (giai đoạn I), việc vận dụng phương pháp tính toán chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán tính theo tỷ lệ % của loại công trình của các gói thầu như đề xuất tại văn bản số 3405/VEC-TĐ là phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 144/BXD-KTXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)