Bộ Xây dựng công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 25/11/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/11, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1373/QĐ-BXD về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng như sau:

1. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia;

2. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện;

3. Thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng;

4. Thẩm định nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chi tiết về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1373/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)