Công nhận Công ty Cổ phần bất động sản Trường Phúc là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Thứ hai, 23/11/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 117/BXD-QLN về việc công nhận Công ty Cổ phần bất động sản Trường Phúc có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ - BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Công ty Cổ phần bất động sản Trường Phúc có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 và Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty Cổ phần bất động sản Trường Phúc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 117/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)