Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Thứ sáu, 07/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Đầu tư sản xuất dịch vụ thương mại quốc tế Quân Thư về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất dịch vụ thương mại quốc tế Quân Thư có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Công ty TNHH Đầu tư sản xuất dịch vụ thương mại quốc tế Quân Thư có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 22/5/2008 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.
 
 

Trung tâm Tin học

Nguồn: Công văn 100/BXD-QLN
Tài liệu đính kèm bài viết
PLQD07_1233801540471.docTải về
QD07-2006-QĐ-BNN_1233801540196.docTải về
Cong van 100_1226030867598.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)