Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước(30/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4962/SXD-QLN&CS ngày 12/5/2020 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Tìm theo ngày :