Hướng dẫn việc thực hiện quy định về huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại(23/09/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4616/BXD-QLN ngày 23/9/2020 gửi Công ty TNHH Berjaya – Handico12 hướng dẫn việc thực hiện quy định về huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại.

Tìm theo ngày :