Tây Sơn (Bình Định): Xây dựng 30 nhà Đại đoàn kết trong năm 2020(11/09/2020)

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn vận động vào Quỹ Vì người nghèo trên 400 triệu đồng, nâng tổng số tiền quỹ hiện có lên gần 1,2 tỷ đồng.

<<1...3456...22>>
Tìm theo ngày :