Hải Phòng: Phê duyệt danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, đợt 2 năm 2020(06/10/2020)

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 Phê duyệt danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố - Đợt 2 năm 2020.

Tìm theo ngày :