Sóng ngầm M&A trên thị trường bất động sản(17/07/2020)

Cùng với các đòi hỏi về tiềm lực tài chính, nhiều nhà đầu tư đã chọn con đường ngắn nhất để có thể tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam thông qua con đường M&A (mua bán sáp nhập).

Tìm theo ngày :