Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/10/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư thuhangbxd@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 06/11/2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản