Quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình

Ngày cập nhật: 07/06/2024

Hỏi: (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Việt Anh - tuvanxdvietanh@gmail.com)

Công ty chúng tôi nhận được báo giá vật tư của nhà cung cấp về đơn giá cửa đi, cửa sổ nhôm kính, đơn vị tính (m2). Trong phần ghi chú của báo giá có dòng: ĐƠN GIÁ CÁC HẠNG MỤC ĐƯỢC CHÀO TRỌN GÓI CUNG CẤP, LẮP ĐẶT, BẢO HÀNH 12 THÁNG. Theo quy định thì đơn giá vật tư cửa theo báo giá sẽ được tính các chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước tuy nhiên chúng tôi bị cắt các chi phí này khi quyết toán với lý do vật tư này báo giá trọn gói (?). Theo chúng tôi đơn vị tính là m2 (chưa gia công), không phải báo giá bộ cửa (đã gia công hoàn thiện) và phần ghi chú của báo giá không ghi bao gồm sản xuất, như vậy mặc nhiên đơn giá này là đơn giá trực tiếp và được tính các chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước theo quy định. Kính mong Bộ Xây dựng trả lời cho Công ty chúng tôi được biết trong trường hợp này Chúng tôi có được thanh toán phần chi phí này không?

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Việt Anh chưa nêu cụ thể nguồn vốn thực hiện dự án, pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình nêu tại câu hỏi trên thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư số 11/2021/TT-BXD1, Thông tư số 14/2023/TT-BXD thì:
 
1. Nội dung, thành phần chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và việc xác định chi phí này được hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD; báo giá vật liệu xây dựng từ nhà sản xuất/nhà cung cấp là một trong các cơ sở để xác định dự toán xây dựng công trình được quy định tại mục 3 Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BXD. Trường hợp, báo giá được chào trọn gói cung cấp, lắp đặt, bảo hành,... thì chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình không được tính trùng lắp các chi phí này.
 
2. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.
Đề nghị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Việt Anh căn cứ các ý kiến nêu trên nghiên cứu, thực hiện đúng quy định pháp luật.
Cục Kinh tế xây dựng