Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo QCVN 16:2023/BXD tại Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/04/2024

Hỏi: (Lê Thị Hồng Chuyên - ketoan@milanhome.com.vn)

Công ty chúng tôi thực hiện công bố hợp quy, đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng thành phố Hà Nội từ khi Bộ Xây dựng ban hành các quy chuẩn về vật liệu xây dựng, chấp hành đúng các quy định.

Tuy nhiên hiện nay chúng tôi thực hiện đăng ký kiểm tra tại Sở Xây dựng thì Công ty chúng tôi nhận được thông tin theo quy định QCVN 16:2023/BXD, Sở Xây dựng không cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu nữa, lý do hàng nhập tại cửa khẩu tỉnh nào về tỉnh đó đăng ký kiểm tra.

Theo quy định của Bộ Tài chính về hải quan tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Điều 19: “b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến”.

Theo quy định tại QCVN 16:2023/BXD, đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.   

Hàng của chúng tôi thường đi tàu đường biển cập bến tại cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể mở tờ khai ngay tại Hà Nội hoặc dưới Hải Phòng theo quy định của ngành hải quan (chúng tôi sẽ khai hải quan tại cơ quan hải quan tại Hà Nội).

Công ty chúng tôi có trụ sở tại Hà Nội và toàn bộ nhân viên đều ở Hà Nội, nhập khẩu về Hà Nội, đăng ký kho hàng hóa ở Hà Nội và phục vụ bán hàng tại thị trường Hà Nội là chính. Nơi nhập khẩu của chúng tôi là Hà Nội. Như vậy Sở Xây dựng Hà Nội hoặc Hải Phòng phải thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng cho chúng tôi.

Nếu theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, chúng tôi không được đăng ký với Sở Xây dựng trên Hà Nội mà phải xuống Hải Phòng đăng ký cho dù mở tờ khai bất kỳ đâu. Như vậy là mâu thuẫn với quy định về khai hải quan của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, gây khó khăn cho doanh nghiệp đi làm thủ tục do chúng tôi không có người ở Hải Phòng hoặc nếu trong trường hợp có gửi xuống Hải Phòng nhưng Sở Xây dựng Hải Phòng yêu cầu bổ sung hồ sơ chúng tôi lại phải sửa hồ sơ và gửi xuống Hải Phòng, rất tốn thời gian, tốn chi phi đi lại (thậm chí là không thể thực hiện được), chi phí lưu kho bãi hiện nay là rất lớn do hàng hóa vật liệu xây dựng rất nặng, tốn nhiều container. Hiện nay doanh nghiệp đang rất khó khăn như vậy càng thêm khó khăn.

Tôi xin hỏi, hướng dẫn của Sở Xây dựng như vậy có đúng không? Kính mong Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng của Công ty chúng tôi do chúng tôi thực hiện toàn bộ các thủ tục từ đăng ký tờ khai hải quan, nhập khẩu, bán hàng đều tại Hà Nội.

Trả lời:

Tại điểm a mục 3.3.1 phần 3 Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD quy định về quản lý đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, người nhập khẩu phải thực hiện: "Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa ”,

Tại mục 5.2 Thông tư số 04/2023/TT-BXD quy định về trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tại địa phương đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu bao gồm: "Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất; Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu; và Quản lý, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa phương tại các cửa khẩu để kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký kiểm tra nhà nước và sự phù hợp chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. ”

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty TNHH Kiến trúc MILAN liên hệ với Sở Xây dựng tại nơi nhập khẩu (nơi làm thủ tục hải quan) sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng để nộp hồ sơ và được hướng dẫn về Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Vụ Vật liệu xây dựng