Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày cập nhật: 16/11/2023

Hỏi: (Dương Vũ Kim Khôi - kimkhoiduongvu@gmail.com)

Tôi là kỹ sư xây dựng, đã tốt nghiệp chính quy ngành xây dựng với 2 chuyên ngành: Cảng - công trình biển; Xây dựng dân dụng và công nghiệp của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014. Hiện nay tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông cấp II thì có được không? Tôi hiện đang làm việc trong ngành thiết kế công trình giao thông.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì chuyên ngành cảng – công trình biển thuộc chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải).

Trường hợp công dân có nhu cầu thực hiện thủ tục xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, công dân cần hoàn thiện 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 23 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng