Bảo hành nhà chung cư

Ngày cập nhật: 02/06/2022

Hỏi: (Hương Giang - firstbuttermilk@gmail.com)

- Theo khoản 2 Điều 85 Luật nhà ở 2014 quy định thời hạn bảo hành đối với nhà chung cư tối thiểu là 60 tháng.

 - Theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. Căn cứ các quy định nêu trên cho tôi hỏi một số nội dung như sau:

1. Thời hạn bảo hành đối với nhà chung cư tối thiểu là 60 tháng như vậy thì trong trường hợp đủ 60 tháng mà vẫn chưa thực hiện bảo hành thì vẫn được yêu cầu được bảo hành không? Các thủ tục được xem là hoàn thành công tác bảo hành nhà chung cư như thế nào mới được công nhận là kết thúc bảo hành?

2. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua như vậy trong trường hợp bên bán không thực hiện công tác bảo hành dẫn đến sản phẩm nhà ở xuống cấp thì áp dụng các quy định nào để yêu cầu bên bán thực hiện việc bảo hành đúng quy định?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 85 của Luật Nhà ở 2014 quy định thời hạn bảo hành đối với nhà chung cư tối thiểu là 60 tháng, thời gian bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tại khoản 8 Điều 26 của Luật Nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng. Tại khoản 5 Điều 29 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đã quy định về việc xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng.

Các nội dung bảo hành nhà ở đã được quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật Nhà ở 2014 và trong Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở. Việc xử lý các hành vi vi phạm về bảo hành, bảo trì, khai thác sử dụng công trình được thực hiện theo quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Tại Điều 177 của Luật Nhà ở 2014 đã quy định về việc xử lý tranh chấp về nhà ở trong đó có tranh chấp liên quan đến Hợp đồng về nhà ở.

Do vậy, đề nghị Bà đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS