Hợp tác cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện thị trường bất động sản(28/09/2022)

Sự hợp tác giữa Meey Land và AWS chính là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm công nghệ Meey Land, phát huy tối đa năng lực của các bên để cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện tới thị trường.

Tìm theo ngày :