Đồng Tháp phấn đấu lọt top 25 tỉnh, thành phố chuyển đổi số tốt nhất(24/02/2023)

Đến đầu năm 2023, 100% thủ tục hành chính của tỉnh Đồng Tháp có đủ điều kiện đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tìm theo ngày :