Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2023(19/05/2023)

Ngày 19/5/2023, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 504/QĐ-BCĐCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2023.

Tìm theo ngày :