Đắk Lắk phát động phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025(15/03/2023)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

12345...18
Tìm theo ngày :