Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) của Trung tâm Thông tin(06/06/2022)

Ngày 06/06/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Thông tin thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) của Trung tâm Thông tin.

Tìm theo ngày :