Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2021 và giai đoạn 03 năm (2021-2023)(18/05/2020)

Ngày 18/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2370/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng và môi trường; các Hội, Hiệp hội lĩnh vực xây dựng và môi trường về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2021 và giai đoạn 03 năm (2021-2023).

12
Tìm theo ngày :