Hướng dẫn về chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng(07/11/2023)

Ngày 07/11/2023, Bộ Xây đựng dã có công văn 5110/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Xí Lùng hướng dẫn chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng.

Tìm theo ngày :