Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật(03/07/2024)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1561/BQLĐSĐT-QLDA2 ngày 04/6/2024 của Ban Quản lý đường sắt đô thị đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đối với các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương (Dự án).

Tìm theo ngày :