Định mức đắp đất thủ công công trình thuỷ lợi của Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai(13/11/2008)

Ngày 12/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 284/BXD-KTXD gửi Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai  về định mức đắp đất thủ công công trình thuỷ lợi.

Tìm theo ngày :