VINACONEX tổ chức thi nâng bậc công nhân kỹ thuật.(05/10/2005)

TCty VINACONEX vừa tổ chức cuộc thi nâng bậc cho tổng số 330 công nhân kỹ thuật thuộc nhóm nghềxây dựng, trong đó có 216 người từ bậc 3.7 đến bậc 5/7 và 114 người từ bậc cao 6/7 lên bậc 7/7

Tìm theo ngày :