Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và xây dựng công trình 36(04/01/2018)

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 692/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và xây dựng công trình 36 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :