Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Việt Bảo Tín(01/06/2018)

Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 328/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Việt Bảo Tín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :