Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Rạng Đông(20/03/2019)

Ngày 20/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 209/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Rạng Đông Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :