Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định công trình Miền Nam(25/03/2019)

Ngày 25/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 233/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định công trình Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :