Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương Mại P&T(07/08/2018)

Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 488/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương Mại P&T đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :