Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an(28/02/2024)

Ngày 28/02/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 139/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, đã có thành tích liên quan đến công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2023.

Tìm theo ngày :