Hướng dẫn công tác lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn(05/04/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1504/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn công tác lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.

Tìm theo ngày :