Công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Thứ tư, 15/07/2020 15:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 928/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng (bao gồm: Thị trấn Tiên Yên và 05 xã: Tiên Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải, Yên Than, Hải Lạng) đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2020.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 928/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)