Vĩnh phúc: Xây dựng nông thôn mới ở Bình Xuyên

Thứ tư, 14/03/2012 08:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện tập trung đẩy mạnh sản xuất để nâng cao mức sống của nhân dân. Năm 2011, giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 11.795 tỷ đồng (tăng 37% so với năm 2010), tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 46.405 tấn (tăng 14,2% so với năm 2010).

Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 5,56% (giảm 1,42% so với năm 2010); Tập trung xóa xong 212 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với tổng kinh phí 6,36 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho nông dân, chăm lo sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn. Công tác an ninh chính trị được giữ vững, trật tự ATXH được đảm bảo. Bộ mặt nông thôn bước đầu có những đổi mới tích cực, các khu dân cư mới đang được hình thành, chỉnh trang khu dân cư theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc dân tộc và môi trường sống. Kết cấu hạ tầng vùng nông thôn được đầu tư đồng bộ, một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả cao. Bằng nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình nông thôn mới, năm 2011 toàn huyện đã đổ bê tông được 14,9 km đường GTNT, triển khai xây dựng được 5 bãi xử lý rác thải, xây mới 4 nhà văn hóa thôn, quy hoạch địa điểm xây dựng 47 nhà văn hóa thôn và 13 trung tâm văn hóa ở các xã, thị trấn.

Theo quy trình, kế hoạch đã được phê duyệt, tỉnh hỗ trợ mỗi xã 150 triệu đồng để thực hiện công tác quy hoạch và 30 triệu đồng cho đề án xây dựng NTM. Huyện Bình Xuyên triển khai lắp đặt nắp đậy rãnh thoát nước cho 10 xã thị trấn, mỗi địa phương 10 km với kinh phí hỗ trợ 716 triệu đồng/xã. Trong quá trình triển khai, UBND huyện Bình Xuyên chọn 2 xã Tân Phong và Tam Hợp là 2 đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi nhân ra diện rộng. Do vậy năm 2011 huyện đã chỉ đạo 2 xã hoàn thành công tác quy hoạch, hoàn thành đề án xây dựng NTM, tiêu chí về nhà ở dân cư, tiêu chí làng xã văn hóa, tập trung xây dựng các nhà văn hóa thôn. Đặc biệt được sự hỗ trợ của tỉnh nên 2 xã làm điểm đã hoàn thành xong 4 km đường giao thông nội đồng. Phấn đấu đến năm 2014, Tân Phong và Tam Hợp là 2 xã NTM đầu tiên của huyện Bình Xuyên.

Sau 1 năm triển khai công tác xây dựng NTM, đến cuối năm 2011, toàn huyện đã có 100% số xã thị trấn hoàn thành công tác quy hoạch NTM, 10/10 xã thị trấn được UBND huyện phê duyệt đề án xây dựng NTM. Qua rà soát, toàn huyện đã có 3/10 xã đạt 9/19 tiêu chí, có 2/9 xã đạt 8/19 tiêu chí, có 3/10 xã đạt 7/19 tiêu chí, có 1 xã đạt 6/19 tiêu chí và 1 xã đạt 5/19 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Bình Xuyên cho biết: Triển khai chương trình xây dựng NTM trong thời gian tiếp theo, huyện đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn. Tăng cường mở rộng các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở. Tập trung đẩy mạnh công tác thi công, nâng cấp sửa chữa một số công trình xây dựng cơ bản. Cụ thể hoá các mô hình phát triển kinh tế như: Xây dựng đề án, lựa chọn địa bàn để triển khai thực hiện, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất sản phẩm... Các mô hình xây dựng phải dựa trên đặc điểm, điều kiện của từng vùng qua đó phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ven đô; phát triển làng nghề trên địa bàn; tăng cường công tác đào tạo nghề cho nông dân; hoàn thiện việc cứng hóa đường trục chính GTNT, hoàn thành 5 nhà văn hóa thể thao cho 5 xã và 45 nhà văn hóa thôn cho các thôn chưa có nhà văn hóa; giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích cho 30 trường học, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để các trường đạt chuẩn Quốc gia; chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi xây dựng kiên cố hệ thống kênh mương từ cấp 3 trở lên, sửa chữa nâng cấp các trạm bơm, hồ đập đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp…

Với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Bình Xuyên sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, phấn đấu sẽ là một trong những huyện hoàn thành sớm công cuộc xây dựng NTM của tỉnh.


Theo Báo Xây dựng điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)