Quảng Ngãi: Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để thực hiện các khu dân cư phục vụ tái định cư tại các xã Tịnh Châu, Tịnh An

Thứ sáu, 30/09/2022 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4819/UBND-KTN thống nhất chủ trương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 03 vị trí để thực hiện các khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Tịnh Châu và xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi để rà soát, chuẩn xác và thống nhất quy mô, ranh giới các khu vực lập quy hoạch chi tiết; đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị cấp trên và các quy hoạch khác có liên quan; phù hợp với nhu cầu tái định cư phục vụ các dự án; đảm bảo không chồng lấn với các dự án khác. Tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết và phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc bố trí kinh phí để thực hiện lập quy hoạch chi tiết theo quy định.

UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi; làm cơ sở để lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tại các khu vực nêu trên và tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết các khu tái định cư theo quy định.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)