Nghiệm thu Dự thảo TCVN “Vách ngăn trong xây dựng - Phương pháp thử”

Thứ sáu, 18/09/2020 15:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/9/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự thảo TCVN “Vách ngăn trong xây dựng - Phương pháp thử”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Bảo vệ đề tài trước Hội đồng, ThS. Ngô Mạnh Toàn - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Chủ nhiệm đề tài cho biết, hiện nay có rất nhiều loại tấm tường đúc sẵn sử dụng trong các công trình xây dựng ở Việt Nam, như: Tấm tường 3D, tấm tường rỗng công nghệ đùn ép, vách ngăn xương thép ống ốp tấm thạch cao... Tuy nhiên, Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về loại tấm tường này. Do đó, việc xây dựng TCVN “Vách ngăn trong xây dựng - Phương pháp thử” là rất cần thiết.

Nội dung dự thảo tiêu chuẩn gồm các phần: Phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ định nghĩa; các cấp độ; yêu cầu kỹ thuật; tiêu chí chấp thuận; thử nghiệm; các phụ lục A, B, C, D.

ThS. Ngô Mạnh Toàn cho biết, tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở biên dịch nội dung của tiêu chuẩn BS 5234-2:1992 của Anh; quy định yêu cầu kỹ thuật về độ bền, vững chắc của một mẫu vách ngăn khi được thử nghiệm bằng các phương pháp nêu trong các phụ lục (A, B, C, D). Mẫu thử vách ngăn được thử nghiệm bao gồm một bộ cửa và lớp hoàn thiện bề mặt. Cấp độ đạt được đối với mỗi phép thử yêu cầu dựa trên tần suất và cường độ của tải trọng tác động lên vách ngăn. Các yêu cầu của thử nghiệm có thể được áp dụng đối với vách ngăn sử dụng bất kỳ loại vật liệu nào.

Tại cuộc họp, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng đánh giá cao sự cần thiết phải xây dựng TCVN “Vách ngăn trong xây dựng - Phương pháp thử”, đồng thời cho biết, nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã bám sát bản gốc tiêu chuẩn của Anh trong quá trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, một số đoạn có sự Việt hóa đảm bảo người sử dụng dễ hiểu và áp dụng rà soát. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng dự thảo tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu cần biên tập một số bảng biểu, xem lại một số chú thích bảng, hình vẽ, chỉnh sửa lỗi trình bày, lỗi đánh máy.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Lê Minh Long đánh giá, nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng được giao. Dự thảo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi sử dụng thuật ngữ, lỗi trình bày cần được chỉnh sửa, khắc phục.

Phó Vụ trưởng Lê Minh Long đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh và dự thảo tiêu chuẩn, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Dự thảo TCVN “Vách ngăn trong xây dựng - Phương pháp thử”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)