Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1794 thuộc Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP

Thứ sáu, 08/10/2021 09:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 201/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0107565274.

Địa chỉ: số 298 phố Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 91C, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1794

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1794 gồm: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Nước dùng cho xây dựng; Dung dịch bentonite; Thử nghiệm đất, đá, sỏi, cấp phối đá dăm; Vật liệu kim loại, mối hàn kim loại, cáp; Nhựa bitum, nhựa đường polime; Nhũ tương nhựa đường; Bê tông nhựa; Bột khoáng cho bê tông nhựa; Gạch granit; Bột bả tường; Thử nghiệm sơn; Khớp nối PVC; Dây điện; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Bó vỉa bê tông đúc sẵn; Mương bê tông thành mỏng đúc sẵn; Hố thu nước mưa, hố ngăn mùi; Hố thăm hình hộp đúc sẵn; Kiểm tra nắp và song chắn rác; Kiểm tra gối cống bê tông đúc sẵn; Kiểm tra cống hộp; Kiểm tra ống cống thoát nước; Cột điện ly tâm; Kiểm tra cửa sổ, cửa đi; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 719/GCN-BXD ngày 29/10/2018 và Giấy chứng nhận số 146/GCN-BXD ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty cổ phần Chứng nhận và giám định TTP và có hiệu lực đến hết ngày 29/10/2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_201-GCN-BXD_07102021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 201/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)