Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1169 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Đô

Thứ sáu, 08/10/2021 09:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 200/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Đô đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2902113735

Địa chỉ: số 07 Đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 07 Đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1169

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1169 gồm: Thử nghiệm xi măng, clanhke; Cốt liệu cho bê tông, vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Thí nghiệm gạch, sản phẩm bê tông; Gạch ốp lát; Thí nghiệm đá xây dựng, đá ốp lát; Đá xây dựng; Tấm thạch cao, khung xương, bột bả; Kim loại, mối hàn, sản phẩm kim loại; Cơ lý đất, cát, cấp phối đá dăm trong phòng; Thí nghiệm hiện trường; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm sơn, sơn vecni, sơn epoxy, vật liệu chống thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_200-GCN-BXD_07102021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 200/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)