Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Xây dựng

Thứ tư, 30/12/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết quả thực hiện Đề án 30 từ ngày 25/11/2009 đến ngày 25/12/2009 tại Bộ Xây dựng như sau :
1. Về các thủ tục hành chính loại bỏ; sửa đổi bổ sung

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-BXD ngày 22/12/2009 về việc công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Hiện đang rà soát dự thảo quyết định công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009.

2. Về kết quả kiểm tra, rà soát các biểu mẫu

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 và các cục, vụ chuyên môn của Bộ để nghe báo cáo về kết quả rà soát các biểu mẫu 2, 2a, 2b.

Căn cứ Công văn số 424/CCTTHC ngày 30/11/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng rà soát thủ tục hành chính, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 đã kiểm tra chất lượng các biểu mẫu do các cục, vụ gửi về; trả lại các biểu mẫu có câu trả lời chưa đúng hướng dẫn và chuẩn bị các ý kiến độc lập của tổ về các thủ tục hành chính này.


Trung tâm Thông tin
 
 

Nguồn: Báo cáo số 100/BC-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)