Xây dựng khu vực kinh tế CLMV phát triển và cạnh tranh đến năm 2030(14/01/2020)

Khung khổ phát triển CLMV là văn kiện đưa ra tầm nhìn, mục tiêu, các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, các khuyến nghị giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các nước CLMV.

<<1...3456...46>>
Tìm theo ngày :