Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây(27/05/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số THT-20-183, ngày 20/5/2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển THT về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp B3-CC1 khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, xây dựng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tìm theo ngày :