Kiểm định an toàn công trình trước khi sửa chữa, cải tạo

Ngày cập nhật: 10/07/2024

Hỏi: (Vũ Tuấn Anh - 0900634@gmail.com)

Hiện tại công ty tôi đang dự định mở rộng diện tích cho nhà xưởng (công trình cấp III), phần mở rộng diện tích có liên kết kết cấu với nhà cũ. Tôi xin hỏi: trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về xây dựng như báo cáo nghiên cứu khả thi, cấp phép, hoàn công có yêu cầu phải kiểm định an toàn chịu lực của kết cấu nhà xưởng cũ không?

Trả lời:

Khi tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cần thực hiện các bước như khảo sát, thiết kế, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, thực hiện theo giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng để đảm bảo các yêu cầu về an toàn công trình. Tùy thuộc vào đặc điểm, tình trạng chất lượng thực tế của công trình, khi cần có cơ sở cho việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình thì tổ chức kiểm định xây dựng theo quy định tại Điều 5, khoản 5 Điều 33 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trình tự tổ chức kiểm định xây dựng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Cục Giám định