Hợp đồng xây dựng

Ngày cập nhật: 11/01/2023

Hỏi: (Công ty Cp xây dựng và thương mại 648 - congty648@gmail.com)

Đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói Hợp đồng ký năm 2016 Tiến độ 4 tháng, đến tháng 11/2017 khối lượng thi công đạt 60% chậm tiến độ do không GPMB thi công được Từ tháng 12/2017 đến 9/2022 tạm dừng thi công, vì không mặt bằng thi công và đến tháng 10/2022 có mặt bằng thi công. Vậy xin cơ quan chuyên môn chuyên môn cho hỏi: Phần khối lượng còn lại của hợp đồng có được điều chỉnh giá Vật liệu, nhân công và máy thi công không (Vì lỗi kéo dài thời gian thi công do không có mặt bằng thi công, không phải lỗi của nhà thầu)

Trả lời:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung câu hỏi, hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên là hợp đồng trọn gói. Tuy nhiên, nội dung câu hỏi chưa nếu rõ thông tin về nguồn vốn đầu tư xây dựng sử dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp hợp đồng như nêu tại câu hỏi thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì khi thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài (không phải do lỗi của nhà thầu), các bên phải làm rõ trách nhiệm nghĩa vụ bồi thường của mỗi bên đối với những thiệt hại do việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng gây ra theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

 Cục Kinh tế xây dựng