Thông tin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I

Ngày cập nhật: 23/11/2022

Hỏi: (Thái Tuấn Anh - thaituan48xf@gmail.com)

Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ, đối với chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I có 4 loại (từ 4.1 đến 4.4) như giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giám sát công tác xây dựng công trình giao thông... Việc chia nhỏ nữa theo tôi không hợp lý vì ngành thi công xây dựng nói chung gắn liền với các loại vật liệu chủ yếu là bê tông cốt thép, kết cấu thép, vật liệu bao che, vật liệu hoàn thiện với các hạng mục cơ bản như công tác đất, nền móng, kết cấu khung, dầm, sàn... Tuy nhiên, chứng chỉ của tôi được cấp chỉ là giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (nhiệt điện). Mảng nhiệt điện là một mảng rất nhỏ trong thị trường xây dựng, hiện tại cả nước chỉ có một vài dự án đang triển khai thi công. Điều đó tạo sự khó khăn trong công việc của tôi khi tham gia vào các dự án khác. Kính mong Cục Quản lý hoạt động xây dựng có hướng dẫn, giải thích làm rõ hơn về phạm vi hoạt động của các loại chứng chỉ giám sát thi công, thiết kế để tránh khó khăn cho các kỹ sư khi đang hành nghề trên thị trường

Trả lời:

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng