Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày cập nhật: 22/11/2022

Hỏi: (Nguyễn Ngọc Thành - thanhtamson2@gmail.com)

Tôi học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, 5 năm trước tôi thi lấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, nay chứng chỉ của tôi hết hạn phải đi thi lại, sau khi tìm hiểu bộ đề cương ôn thi lần này có thêm phần câu hỏi về chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật không phải chuyên ngành tôi học, lần trước tôi thi cũng không có những câu hỏi liên quan, nhiều câu hỏi tôi không biết, không trả lời được vì chưa được học. Cho tôi hỏi, bộ đề thi như vậy có đúng không? Tôi phải làm sao khi tôi chỉ thi lấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp?

Trả lời:

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Bộ Câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng và được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng