Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 04/11/2022

Hỏi: (Nguyễn Thành - thanh78936@gmail.com)

Trường hợp bà A (là đồng bào dân tộc thiểu số) là thương binh hạng 4/4, đồng thời là hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2015, bà A đã được hỗ trợ xây dựng nhà phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung cho hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg. Năm 2018, bà được tiếp tục hỗ trợ sửa chữa nhà diện người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Xin quý cơ quan giải đáp, trường hợp tiếp tục hỗ trợ bà A năm 2018 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg có đúng không? Nếu sai có bị thu hồi tiền lại hay không? 

Trả lời:

Để hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Điều kiện được hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 22/2013/QĐ-TTg: “Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau: a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở; b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở”.

Như vậy, trường hợp bà A là người có công với cách mạng đã được hỗ trợ theo các chính sách trước đây (như Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung) mà nhà ở bà A đang ở bị hư hỏng, dột nát phải phá dỡ để xây dựng mới hoặc phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở và bà A đã có tên trong Đề án do UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra theo quy định thì được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS