Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày cập nhật: 02/11/2022

Hỏi: (Nguyễn Hoàng Duyệt - duyet.tamkiet@gmail.com)

Hiện tại tôi đang làm tờ khai theo Mẫu số 03 của Phụ lục I Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021. Hiện tại tôi đã 40 tuổi (1982) mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng trong mẫu khai chỉ cho phép khai tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình (cụ thể là chưa có nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình hoặc có khó khăn về nhà ở khác).

Thực tế thì tôi đang thường trú trong nhà của bố mẹ tôi (có hộ khẩu tại ngôi nhà mà bố mẹ tôi sở hữu). Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi phải khai như thế nào để được UBND phường nơi tôi sinh sống xác nhận cho tôi (vì khai hộ gia đình thì hộ gia đình do ba tôi làm chủ hộ (theo hộ khẩu) thì đã có căn nhà mà ba mẹ tôi đang ở. Vậy phải làm sao để UBND phường xác nhận được cho tôi là chưa có nhà thuộc sở hữu của mình?

Trả lời:

Theo như nội dung câu hỏi (kèm theo mẫu giấy xác nhận, kê khai) thì công dân Nguyễn Hoàng Duyệt đang ở cùng hộ gia đình gồm bố, mẹ, anh trai và em gái. Do đó, khi làm mẫu giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở đối với đối tượng quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 (Mẫu số 03) thì tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình thuộc trường hợp khó khăn về nhà ở khác.

Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS