Chi phí thiết kế bước bản vẽ thi công dự án có nhiều loại công trình

Ngày cập nhật: 28/10/2022

Hỏi: (Lương Văn Hiếu - cauduong.mda@gmail.com)

Hiện tại chúng tôi có thiết kế một số công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khi tính toán chi phí thiết kế bản vẽ thi công dự án của công trình có nhiều loại công trình trong một dự án. Một số dự án của chúng tôi có loại công trình như giao thông, xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật. Chúng tôi bị vướng khi tra hệ số theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng chi phí tra là lấy theo tổng các công trình trước thuế của dự án hay là lấy theo chi phí xây dựng của công trình trước thuế của từng công trình giao thông, xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật để tra riêng? Kính mong có hướng dẫn tra chi phí là lấy theo tổng các công trình hay tính riêng cho từng loại công trình.

Trả lời:

Trường hợp dự án thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng 2.4 đến bảng 2.13 kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng