Lập quy hoạch 1/500 công trình bảo trì sửa chữa?

Ngày cập nhật: 04/08/2022

Hỏi: (Nguyễn Phan Hoàng - tuvandautuxaydunghtc@gmail.com)

Công ty chúng tôi đang thực hiện bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bảo trì sửa chữa trụ sở UBND xã không làm thay đổi công năng sử dụng, kết cấu công trình (sơn sửa lại tường nhà, thay thế mái tôn chống nóng, chống thấm mái, sơn PU lại cửa sổ, cửa đi, quét vôi ve tường rào..). Khi hoàn thiện hồ sơ đã được thẩm tra trình phòng Kinh tế hạ tầng huyện thẩm định BCKTKT. Sau khi kiểm tra hồ sơ, phòng Kinh tế hạ tầng huyện đã yêu cầu bổ sung thêm thiết kế Quy hoạch 1/500 của công trình. Vậy chúng tôi xin hỏi có phải thực hiện bước thiết kế Quy hoạch 1/500 của công trình bảo trì sửa chữa này không? Và thực tế hiện nhiều công trình thuộc công trình bảo trì sửa chữa không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu và công năng sử dụng trên địa bàn đều phải thực hiện bước lập Quy hoạch 1/500 này.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 57 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật phải đánh giá “Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng;”. Do đó, việc phòng Kinh tế hạ tầng kỹ thuật đề nghị bổ sung hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án là phù hợp quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng