Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Ngày cập nhật: 31/12/2021

Hỏi: (Bùi Minh Nhựt - buiminhnhut16101990@gmail.com)

Ba tôi đang cư ngụ tại ấp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 0707.711.753 là thương binh 3/4, tỷ lệ thương tật 51%.

Vào năm 2003 thì ba có đến UBND xã Mỹ Thọ, xin tiền hỗ trợ để cất nhà thuộc diện dành cho người có công với cách mạng, nhưng lúc đó thì địa phương báo là để xem xét lại và hỗ trợ. Đến năm 2005 do tình trạng nhà ở xuống cấp trầm trọng và không thể tiếp tục ở được nữa thì ba có đi vay ngân hàng để xây nhà. Khi đó vẫn không nhận được tiền hỗ trợ nhà ở dành cho người có công cách mạng.

Đến năm 2016 thì Ban nhân dân ấp có mời ba đến họp về vấn hỗ trợ nhà ở dành cho người có công cách mạng, khi đó ba cũng có xin tiền hỗ trợ nhà ở dành cho người có công cách mạng để trả nợ tiền vay ngân hàng vì trước đó đã vay tiền xây nhà, nhưng vẫn không được giải quyết và được trả lời lại là ưu tiên cho những người có công với cách mạng nhưng hiện tại đang khó khăn về nhà ở nên trường hợp của ba thì để đợt sau.

Năm 2019, ba có làm đơn xin hỗ tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng để sửa chữa nhà ở do bị xuống cấp. Nhưng theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ thì việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã kết thúc tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Như vậy chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng đã kết thúc vào ngày 31/12/2019 thì hiện tại ba tôi có còn được hưởng chính sách này nữa không? Vì trước giờ ba tôi vẫn chưa được hưởng chính sách này. Nếu như vẫn còn được hưởng thì cho tôi hỏi cụ thể mức hỗ trợ như thế nào?

Trả lời:

Do công dân Bùi Minh Nhựt không nêu rõ cụ thể về điều kiện nhà ở mà gia đình ông Bùi Minh Thắng đang ở nên Bộ Xây dựng không có cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng ban hành từ năm 1996 đến năm 2019

Trường hợp gia đình ông Bùi Minh Thắng là gia đình có công với cách mạng thì tùy từng trường hợp cụ thể sẽ được Nhà nước hỗ trợ theo các chính sách:

- Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở (sau đây gọi là QĐ 118). Quyết định này có nhiều hình thức hỗ trợ như: tặng Nhà tình nghĩa; hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sữa chữa nhà ở; hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở; hoặc được mua nhà trả góp.

- Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở (sau đây gọi là QĐ 20).

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 118 và Điều 3 của QĐ 20 (sau đây gọi là QĐ 117).

- Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (sau đây gọi là QĐ 22).

Đối chiếu với các chính sách nêu trên, nếu trường hợp gia đình ông Bùi Minh Thắng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo QĐ 118, QĐ 117 thì việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của UBND phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú và những kiến nghị đó phải được UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình lên UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định (theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 QĐ 118). Trên cơ sở xác minh của UBND cấp phường nơi Ông Thắng cư trú và của UBND tỉnh Đồng Tháp, nếu Ông Thắng thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ thì tuỳ theo điều kiện của tỉnh Đồng Tháp, hoàn cảnh và công lao của Ông Thắng, UBND tỉnh Đồng Tháp là cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp gia đình ông Bùi Minh Thắng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo QĐ 22 thì ông Thắng phải có tên trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 (theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 QĐ 22) và đảm bảo đúng các quy định của Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo QĐ 22. Tuy nhiên, QĐ 22 đã kết thúc đến hết ngày 31/12/2019.

Do vậy, đề nghị công dân Bùi Minh Nhựt liên hệ với UBND cấp phường nơi gia đình ông Bùi Minh Thắng cư trú và UBND tỉnh Đồng Tháp để được giải quyết theo quy định.

2. Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS