Thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

Ngày cập nhật: 19/07/2021

Hỏi: (Nguyễn Nam - nguyen.honam21@gmail.com)

Tôi hiện đang sinh sống tại một chung cư ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Dự án hiện nay chưa được Bộ Xây dựng cấp văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư đã bàn giao từ tháng 10/2019. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao 90% tổng số căn hộ. Đề nghị Quý cơ quan giải đáp cho tôi một số nội dung sau:

1. Dự án chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng thực tế đã bàn giao cho cư dân sinh sống hơn 12 tháng. Vậy, chung cư đã đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và thành lập ban quản trị hay chưa?

2. Trường hợp chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì cư dân chúng tôi có thể đề nghị UBND phường tổ chức được không?

Trả lời:

Tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã có quy định cụ thể về điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và các trường hợp mà Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Do đó, đề nghị Ông đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ông liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS