Xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Xây dựng(14/12/2016)

Ngày 14/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2793/BXD-KHTC gửi Tổng cục Thông kế về việc xây dựng lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :